W związku z licznymi pytaniami rodziców Dyrektor i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie dotyczące organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej szkoły.
Na spotkaniu obecny będzie Wójt Gminy Konopnica Pan Mirosław Żydek.