23 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy - panem Tomaszem Abramczykiem. Na spotkaniu zostały omówione prace, króre nie powinny być wykonywane przez dzieci do lat 16.