13 stycznia b.r. uczniowie z czterech szkół podstawowych z terenu naszej gminy tworzący międzyszkolny Lego Team Konopnica, wzięło udział w pierwszym zorganizowanym w Polsce Wschodniej turnieju FIRST Lego League. Naszą Szkołę reprezentował uczeń klasy VII Radosław Mazurek. Turniej składał się z czterech ocenianych elementów: tzw. robot games czyli czasu kiedy roboty rywalizowały ze sobą wykonując określone zadania, pracy grupowej i oceny konstrukcji robota. Ocenie podlegał również projekt badawczy, czyli pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu. Lego Team Konopnica zajął się problemem „awaryjnego” oczyszczania wody prezentując filtr, który można zbudować w każdych warunkach w sytuacji braku dostępu do czystej wody pitnej.
Drużyna otrzymała wyróżnienie, a skonstruowany przez nią robot wzbudzał zainteresowanie i był prezentowany min. w materiałach TVP Lublin oraz Dziennika Wschodniego.
W przyszłym roku szkolnym zajęcia z robotyki będą prowadzone w naszej szkole. W ich trakcie planujemy budowę podobnych robotów oraz rywalizację z innymi zespołami.