To niezwykłe przedsięwzięcie zainicjowane przez Polaków we wschodniej Ukrainie oraz Stowarzyszenie Skaut, współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (program: „Rodzina Polonijna”) objęło swym działaniem wiele środowisk, instytucji, miejsc… Idea budowania i wzmacniania tożsamości narodowej towarzyszyła edukacji przez dążenia kulturotwórcze. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym oraz uczestnicy polonijni z Polskiej Sobotniej Szkoły w Pryłukach (ok. 150 km na wschód od Kijowa) mogli dotknąć zjawiska przyjaźni i sztuki w Nasutowie, współtworząc spektakl teatralny, który wystawiono dwukrotnie: w Szkole Podstawowej w Radawcu Dużym oraz w Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży w Pryłukach.
Klimat refleksji towarzyszył wszędzie: podczas zwiedzania szkoły w Radawcu Dużym i premierowego występu, na którym gościliśmy m.in. Zastępcę Wójta Gminy Konopnica panią Annę Olszak, w trakcie serdecznego przywitania w szkole naszych partnerów na Ukrainie - gdy uczniowie w strojach ludowych przekazali nam Korodaj – symboliczny chleb, którym wita się gości, kiedy recytowali wiersze i prezentowali śpiew i taniec, podczas konferencji z władzami w Radzie Miasta Pryłuki, w trakcie job- shadowing w pryłuckiej szkole, czy podczas wystawienia spektaklu. Wówczas wydarzenie zaszczyciły swą obecnością pani konsul RP w Kijowie: Iga Kaca, mer Pryłuk: Olga Popienko oraz wicemer, a także przedstawiciele wydziału oświaty oraz dyrektorzy szkół wraz z uczniami i mieszkańcami miasta. Lokalne media rozpowszechniły nasz finał czyniąc świętem eurointegracji.

Wartość integracji środowisk polonijnych poczuliśmy w Kijowie, gdzie z wielkim sercem ugoszczono nas w stołecznej Polskiej Szkole Sobotniej przez panią dyrektor Lesię Jermak (odznaczoną przez Prezydenta RP za zasługi dla kultury polskiej). Nieoczekiwana kolacja przygotowana przez rodziców dzieci polonijnych oraz wypiekane pamiątkowe pierniczki dały wiele do myślenia…
Motywem przewodnim artystycznego projektu była postawa patrona Polski w 2017 r. – Św. Brata Alberta. Podobno tak zwyczajnego, że aż gubił się w tłumie bezdomnych. Podobno tak wrażliwego, iż sztuka, którą tworzył przestała Mu wystarczać. Ceniony kolorysta porzucił płótna, aby malować rzeczywistość: nadać zimnemu światu ciepłych barw. Jego sztuka malarska- jak mówią znawcy- nieprzegadana. Sztuka życia- ascetyczna metafizyka. Ten styl Św. Brata Alberta potraktowaliśmy jako inspirację: artystyczną i życiową. Artystyczną, gdyż w naszym spektaklu „Ecce Homo” zrezygnowaliśmy z ciasnych słów, (teatralną opowieść namalowaliśmy cieniem, za to bogactwem gestów i symboli); życiową, gdyż wymiarem charytatywnym tego wydarzenia pragnęliśmy zbliżyć się do ducha albertynów. Zebraną podczas przedstawienia kwotę, przez ręce P. L. Jermak przekazaliśmy Caritas Spes Kijów.
Wymowa tworzonego przez 10 lat obrazu zatytułowanego ,,Ecce Homo” zmieniła samego artystę- Adama Chmielowskiego, który widząc obolałego Chrystusa w opuszczonych i zagubionych, stał się świętym bratem Albertem. Tworzenie naszego spektaklu również diametralnie wpłynęło na rozwój osobowościowy uczestników i sposób postrzegania świata: rzeczywistości, którą można kreować, a nie jedynie przyjmować. Wydaje się, iż nawet imponujące widoki z samolotu, jakie mogliśmy podziwiać w drodze powrotnej nie oddają przełomu w perspektywie spojrzenia i wrażeń, które w nas pozostały…
Kontynuacja teatralnego projektu: „Polska i Polonia – piękniejsze Ja!” już w maju. Gimnazjaliści z Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim zabawią się w teatr z londyńską polonią. Zdjęcia dokumentujące nasze przedsięwzięcie można obejrzeć w zakładce O nas / "Polska i Polonia - piękniejsze Ja" oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia SKAUT.