,,Polska i Polonia - piękniejsze Ja. Budowanie wspólnoty narodowej poprzez inicjatywy kulturotwórcze" to innowacyjne przedsięwzięcie organizowane przez Stowarzyszenie Skaut z dotacji MEN. Dzięki tygodniowemu programowi artystycznemu 1-8 grudnia br. uczniowie z kl. VI i VII przeżyją niezapomniane w swoim życiu chwile.
Podczas realizacji wymiany przewidujemy nawiązanie relacji pomiędzy uczniami Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym a Polskiej Sobotniej Szkoły przy Związku Polaków na Ukrainie. Osiągnięcie zamierzeń nastąpi poprzez intensywne działania kulturotwórcze w Polsce i na Ukrainie. Myślą przewodnią będzie teatr: wypracowanie spektaklu nawiązującego do postawy i postaci Adama Chmielowskiego - ustanowionego przez Sejm - Patrona Roku. Sztukę o Bracie Albercie wystawimy w naszej szkole  dla społeczności Gminy Konopnica  oraz w Pryłukach (150 km na wschód od Kijowa)  dla środowiska lokalnego uczestników polonijnych. Premierę w SP w Radawcu Dużym dn. 6 grudnia br. zamierzamy połączyć z akcentem wolontariackim (zbiórką funduszy na rzecz bezdomnych i ubogich mieszkańców Ukrainy za pośrednictwem Caritas Spes Kijów).
Dla uczestników to podróż w nieznane: rozwój talentu (być może rozpoznanie w sobie duszy artysty), odkrywanie siebie (niekoniecznie lub nie tylko profilu scenicznego;  możliwe, iż językowego, społecznego, organizacyjnego, logistycznego…). Otóż stworzenie spektaklu z Polakami zza granicy w kilka dni to niemały wyczyn, a ciężka praca wymagająca wysiłku całej grupy.  Kilka dni w Nasutowie, wystawienie sztuki, kilkaset kilometrów na wschód, poznanie nieco odmiennej kultury i tradycji, powrót samolotem… Wrażeń z pewnością nie da się ująć  w zbyt ciasnych słowach. Najważniejsza będzie jednak przyjaźń młodej Polski i Polonii - to ona zdominuje serca uczestników. Oczekiwanie już teraz przybliża piękno chwil, a przyszłość pokaże ich siłę.
Lidia Skubisz