W dniu 16 października dzieci z grup 5 i 6 -latków pojechały na wycieczkę do teatru w Lublinie na spektakl pt. "Kozucha Kłamczucha". Kolejnym punktem wycieczki była Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 w Lublinie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z udziałem strażaków i miały okazję podziwiać sprzęt oraz zapoznać się z pracą strażaka. Dziękujemy Panu Tomaszowi Wójcikowi i strażakom z JRG Nr 1 w Lublinie za pomoc w zorganizowaniu zajęć na terenie jednostki.