20 września 2017r. w naszej szkole odbył się spektakl teatru Kurtyna pt. „Poznaj samego siebie”.  Przedstawienie obejrzeli uczniowie z klas: IVa i b, V, VI i VII. Dzieci miały okazję poznać lub utrwalić znaczenia takich pojęć jak empatia i asertywność. Treść przedstawienia wpisywała się w szkolne doświadczenia uczniów, pobudzała do refleksji nad własną postawą i uczyła, jak prawidłowo nawiązywać relacje z rówieśnikami.