W dniu 13 września 2017r. b.r. (środa) o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami
Od godz. 16.00 do 17.00 rodzice uczniów klas IV – VI.
Z powodu choroby wychowawcy zebranie klasy VII odbędzie się w innym terminie.
     klasa IVa – mgr Joanna Kurnicka - sala nr 11
     klasa IVb – mgr Lidia Skubisz - sala nr 6 (nowa)
     klasa V – mgr Monika Sito - sala nr 1
     klasa VI – mgr Liliana Bator – sala nr 4
Od godz. 17.00 do ok.17.20 zebranie ogólne na Sali gimnastycznej.
Od godz. 17.30 do 18.30 rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I - III
     Oddział przedszkolny 4-latki – mgr Anna Pencuła – sala nr 5
     Oddział przedszkolny 5-6-latki – mgr Renata Wojtaszko - sala nr 2
     klasa I – mgr Beata Jaroszewska– sala nr 10
     klasa II A – mgr Katarzyna Tymicka– sala nr 1
     klasa III – mgr Renata Jarska - sala nr 9
Zapraszamy!